Navigácia

Narodeniny a meniny

Pondelok 4. 5. 2015

Aký čas otvorenia ŠKD by vám ráno vyhovoval?

0%
0%
100%

Počítadlo

Počet návštev: 2731921

Prezentácia školy (video)

© 2012

Vitajte na našej stránke

Ak sa Vám stránka nezobrazuje správne, je potrebné nainštalovať nové aktualizácie. Pre správnosť zobrazenia je potrebný Internet Explorer 8 a vyšší (prípadne iné aktuálne internetové prehliadače)

Najnovšie správy:

 • Talentová skúška

  V školskom roku 2015/2016  ZŠ Duklianska v Bánovciach nad Bebravou opäť plánuje otvoriť v 5. ročníku ďalšiu matematickú triedu. Rodičia nadaných štvrtákov neváhajte a využite možnosť prihlásiť svoje dieťa na talentové skúšky do matematickej triedy.

  Prihlášku nájdete na webovom sídle školy : http://duklianska1.edupage.org/ v odkaze O škole - Matematické triedy , alebo priamo na riaditeľstve školy. Rodičom našich žiakov budú prihlášky rozdávať triedni učitelia. Uzávierka prihlášok bude 19.5.2015 a talentová skúška sa uskutoční 21.5.2015 o 8,00 h. v priestoroch školy. Bližšie informácie podáva riaditeľstvo školy každému záujemcovi osobne. Radi privítame každého talentovaného žiaka z mesta alebo okolia.

 • Zber papiera

  Upozorňujeme žiakov a rodičov, že v dňoch od 4.5.2015 minimálne do 7.5.2015 bude prebiehať na škole zber papiera. Ako každý rok, aj v tomto roku si tretiaci budú zbierať papier, z ktorého finančný výťažok bude použitý na školu v prírode. Ostatné peniaze budú po dohode s rodičovskou radou použité na rekonštrukciu školského ihriska.

 • 29. 4. 2015

   

  Aktualizovali sme reláciu školskej televízie

 • 29. 4. 2015

  Aktualizovali sme modul 2014/2015 Test PISA pre 15-ročných žiakov.

 • 20. 4. 2015

  Aktualizovali sme modul 2014/2015 Besedy s pracovníčkami Úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne

 • Testovanie 9

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka sa uskutoční 15.4.2015 podľa nasledovného harmonogramu:

  7,30 - príchod žiakov do školy, príprava v triede, kontrola pomôcok

  8,00 - 8,10 - -úvodné pokyny k testovaniu z matematiky , rozdanie odpoveďových hárkov a pomocných papierov na výpočty

  8,10 - 8,15 - rozdanie testov , oboznámenie sa s testom

 • 31. 3. 2015

  Do galérie Turisti v Maďarsku boli pridané fotografie.

 • 30. 3. 2015

  Do galérie Knižnica 1. ročník boli pridané fotografie.

 • 27. 3. 2015

  Do galérie Lego stavby boli pridané fotografie.

 • 27. 3. 2015

  Do galérie Tvorivé popoludnie v 2.A boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou
  Duklianska 1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • +421387602252

Fotogaléria